Pim ve Burç İmalatı

BURÇ
Burçlar, verimliliği artırmak, titreşimi ve gürültüyü azaltmak için dönen veya kayar şaftlı makinelerde yaygın olarak kullanılır. Burç, hareketli bileşenlerin aşınmasını önlemek için tasarlanmıştır. Çoğu burç, aşınmaya dayanıklı ve darbe emici malzemeler kullanılarak silindirik veya konik bir şekilde üretilir. Çubuklar veya miller üzerinde kaymak üzere yapılmışlardır, son derece düşük sürtünmeli hareket sağlarlar ve daha kritik parçaları korurlar.Mekanik bileşenlerin zaman içinde kaçınılmaz olarak bozulduğu durumlarda, bir burcun değiştirilmesi daha ucuz ve daha kolaydır. Burçlar ayrıca ekipmanı genel aşınma ve yıpranmadan korunmak için kullanılır.


BURÇ İMALATI AŞAMASI
Kullanım yerine göre ; St44,St52,4140,CuSn10,CuSn12,CuSn14 malzeme olan burçlarımızın üretimi hammadde kalite kontrollünün yapılmasıyla başlar. Gerekli kontrolden geçen malzemeler CNC tezgahlarda uygun tolerans değerleri dahilinde işlenir. Burçta yağlama kanalları bulunacaksa bu kanallar açılır. Uygun ölçülerde işlenen malzemeler , sementasyon işlemine tabi tutularak gerekli sertlik değerine ulaştırıldıktan sonra, kontrolden geçirilir ve iç-dış yüzey taşlamaları yapılır. Uygunluk kontrolleri yapılan burçlar marka ve model numaralarına göre markalanır. Koruyucu yağlaması yapıldıktan sonra paketlenerek satışa sunulur.

PİM
Pim, birbirine bağlanması istenen hareketli veya birbiri içine geçen parçaların uygun deliklerinden geçirilerek parçaların kaymasını engelleyen, konumlarının tespit edilmesini sağlayan ve parçaları merkezleyen genellikle silindirik olan makine elemanlarıdır. Makine, aparat, kalıp gibi uygulamalarda iki veya daha fazla sayıda parça sık sık sökme takma işlemine tabi tutulacak ise genel olarak kullanılan bağlama elemanı cıvatalar olmaktadır. Ama parçaların herhangi bir kaymaya uğramadan hep aynı şekilde birleştirilmesi gerekiyorsa bu sefer cıvatalarla birlikte pimlerden de yararlanılır. Duruma göre düz, konik gibi pim şekillerinden birisi tercih edilerek birleştirilme işlemi yapılır.Merkezleme pimi olarak kullanılan pimler genel olarak silindirik pimlerdir ve toleranslı olarak işlenirler. Bu tür pimler yerlerine toleranslı olarak monte edilirken, pim deliklerinin de bu tolerans değerleri gözetilerek işlenmesi gerekmektedir. 

PİM İMALATI AŞAMASI
Fabrikamızda pim üretimi, hammaddenin gerekli kalite kontrolünden geçmesi ile başlar (AISI 1020,1050,4140 ). Üretimi yapılacak pim için uygun ölçülerde kesilen malzeme, işlenmek üzere CNC bölümüne aktarılır. Pimin teknik özelliklerine uygun tolerans değerlerinde işlenir , indüksiyon ve krom kaplama işlemini yapılır.Pimler marka ve modele göre uygun renge boyandıktan sonra pime model numarası basılır. Müşterilerimize ulaşana kadar kalitesinin korunması amacıyla paketlenen pimler, satış için depolara alınırlar.

Hidrolik Silindir (Piston) Kuvvet Hesabı